Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla wspólnot mieszkaniowych

Status prawny wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa, działając w ramach przyznanej jej zdolności prawnej może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 21.12.2007 r., III CZP...

Naruszenie posiadania służebności przejazdu i przechodu

Jacek Paryła

W związku ze znacznym rozdrobnieniem gruntów w wielu rejonach kraju, często pojawia się problem dojazdu do nieruchomości, do których dojście i dojazd odbywały się wcześniej na zasadzie ustnych...

Ochrona przed immisjami pośrednimi z sąsiednich nieruchomości

Rafał Golat

Jednym z najczęściej uruchamianych w praktyce ograniczeń prawa własności nieruchomości jest ograniczenie uregulowane w art. 144 KC. Jest to przepis z zakresu tzw. prawa sąsiedzkiego, regulujący nakaz...

Kto jest stroną w sprawie kary za wycięcie drzew?

Alicja Plucińska-Filipowicz

Gmina jak też jej organ wykonawczy – wójt gminy, nie może być stroną w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wymierzenia kary za wycięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Wyrok...