Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla wspólnot mieszkaniowych

Służebności gruntowe a podział nieruchomości

Służebności gruntowe a podział nieruchomości

Rafał Golat

To, że jedna nieruchomość jest obciążona na rzecz innej nieruchomości służebnością gruntową, np. służebnością przechodu albo przejazdu, nie wyklucza możliwości podziału tych nieruchomości. Wpływ, jaki...