Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla wspólnot mieszkaniowych

Wątpliwy proceder realizacji domów wielolokalowych

Tomasz Filipowicz, Kamil Buliński

Na rynku mieszkaniowym od pewnego czasu można zauważyć zjawisko realizacji inwestycji budowlanych budzących wiele kontrowersji, w związku z przekształceniem – po zakończeniu procesu...

Definicyjny zakres posiadania

Rafał Golat

Posiadanie rzeczy, w tym posiadanie nieruchomości w jego kodeksowym, cywilistycznym rozumieniu, jest pojęciem złożonym, obejmującym różne jego przypadki, rozpatrywane w kontekście podstawowe podziału...

Nieruchomości a odpowiedzialność solidarna za zobowiązania

Rafał Golat

Część zobowiązań ma status zobowiązań solidarnych. Występują one w przypadku solidarności dłużników, czyli wówczas, gdy kilku dłużników jest zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać...