Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla wspólnot mieszkaniowych

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego

Agnieszka Żelazna

W aktualnym wydaniu „Nieruchomości C.H. Beck” omówione zostaną zagadnienia związane z obowiązkiem zapewnienia sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej – tak dla wyodrębnionego lokalu, jak...

Kooperatywa mieszkaniowa będzie prawnie uregulowana

Aneta Mościcka

Sejm pracuje nad prawnym uregulowaniem prowadzenia inwestycji w formie kooperatywy mieszkaniowej przez przyszłych mieszkańców. Zaletą tego rozwiązania jest to, że członkowie kooperatywy część prac...

Monitoring nieruchomości a immisje i dobra osobiste

Rafał Golat

Jedną z metod, służących zabezpieczaniu i ochronie nieruchomości, jest instalowanie przez właścicieli na ich terenie monitoringu wizyjnego. Korzystając jednak z niego, należy mieć na uwadze wynikające...

Społeczne agencje najmu – konstrukcja ustawowa

Społeczne agencje najmu – konstrukcja ustawowa

Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Z dniem 23.7.2021 r. w ustawie z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2224, dalej jako: PBudMieszkU) wprowadzono rozdział 3a...