Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla wspólnot mieszkaniowych

Sposoby egzekucji z nieruchomości po nowelizacji KPC z 2021 r.

Katarzyna Niekrasz-Gierejko

W wyniku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z maja br. do Działu VI, dotyczącego egzekucji z nieruchomości, dodany został nowy Rozdział 6a, dotyczący sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji...

Nieruchomości a długi

Rafał Golat

Nieruchomości, regulowane zasadniczo przez prawo rzeczowe, nie wydają się ściśle związane z długami, będącymi kategorią z zakresu prawa zobowiązań. Mimo to rozpatrywanie odniesień tych dwóch...

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe

Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Uchwalona w dniu 10.12.2020 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021 poz. 11; dalej ZmUstWspMieszk) nowelizuje 24 ustawy, w tym ustawę z 26.10.1995 r. o...

Skutki zwłoki z zapłatą czynszu

Skutki zwłoki z zapłatą czynszu

Rafał Golat

Jednym z głównych problemów, związanych z realizacją umów najmu i dzierżawy, jest terminowe rozliczanie określonego w tych umowach czynszu. Zwłoka z zapłatą czynszu naraża najemcę (dzierżawcę) na...