Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla wspólnot mieszkaniowych

Status prawny wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa, działając w ramach przyznanej jej zdolności prawnej może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 21.12.2007 r., III CZP...

Naruszenie posiadania służebności przejazdu i przechodu

Jacek Paryła

W związku ze znacznym rozdrobnieniem gruntów w wielu rejonach kraju, często pojawia się problem dojazdu do nieruchomości, do których dojście i dojazd odbywały się wcześniej na zasadzie ustnych...

Status prawny wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa, działając w ramach przyznanej jej zdolności prawnej może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 21.12.2007 r., III CZP...

Naruszenie posiadania służebności przejazdu i przechodu

Jacek Paryła

W związku ze znacznym rozdrobnieniem gruntów w wielu rejonach kraju, często pojawia się problem dojazdu do nieruchomości, do których dojście i dojazd odbywały się wcześniej na zasadzie ustnych...