Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Poprzedni właściciel

Marcin Świtka

Byli właściciele nieruchomości przejętych przed 1.1.1990 r. przez państwo mają pierwszeństwo w ich nabyciu. Stosownie do art. 34 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U....

Prawo właściwe dotyczące nieruchomości

Rafał Golat

Nieruchomości stanowią szczególnie cenne ze względu na swoją wartość dobra prawne. Ma to wpływ na określanie szczególnych wymogów dotyczących nieruchomości. W obrocie prawnym, w którym uczestniczą...