Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Skutki wadliwego zameldowania

Alicja Plucińska-Filipowicz

Jeżeli dojdzie do nieprawidłowego dokonania czynności materialno-technicznej zameldowania, okaże się bowiem, że nie zachodziły materialnoprawne przesłanki do dokonania tej czynności, usunięcie tej...

Roszczenie o zwrot wartości nakładów

Roszczenie o zwrot wartości nakładów poczynionych przez jednego ze współwłaścicieli na nieruchomość wspólną przysługuje przeciwko osobom, które były współwłaścicielami w czasie dokonywania tych...

Oznaczenie lokalu w księdze wieczystej, cz. II

Piotr Siciński

Specyfika polskiego prawa ksiąg wieczystych, polegająca na włączeniu opisu nieruchomości do treści księgi wieczystej, nabiera specjalnego znaczenia w odniesieniu do nieruchomości lokalowej...

Oznaczenie lokalu w księdze wieczystej, cz. I

Piotr Siciński

Specyfika polskiego prawa ksiąg wieczystych, polegająca na włączeniu opisu nieruchomości do treści księgi wieczystej, nabiera specjalnego znaczenia w odniesieniu do nieruchomości lokalowej...