Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Urządzenia przesyłowe i służebność przesyłu

Przemysław Gumiński

Dnia 30.5.2008 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy – kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja w zakresie KC dotyczy art. 49, który otrzymał nowe brzmienie i obejmuje on aktualnie dwa...

Gospodarka nieruchomościami – prawo pierwokupu

Bieg dwumiesięcznego terminu do wykonania prawa pierwokupu (art. 110 ust. 2 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami) rozpoczyna się od dnia każdorazowego otrzymania przez gminę...