Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Roszczenie o zwrot wartości nakładów

Roszczenie o zwrot wartości nakładów poczynionych przez jednego ze współwłaścicieli na nieruchomość wspólną przysługuje przeciwko osobom, które były współwłaścicielami w czasie dokonywania tych...

Oznaczenie lokalu w księdze wieczystej, cz. II

Piotr Siciński

Specyfika polskiego prawa ksiąg wieczystych, polegająca na włączeniu opisu nieruchomości do treści księgi wieczystej, nabiera specjalnego znaczenia w odniesieniu do nieruchomości lokalowej...

Oznaczenie lokalu w księdze wieczystej, cz. I

Piotr Siciński

Specyfika polskiego prawa ksiąg wieczystych, polegająca na włączeniu opisu nieruchomości do treści księgi wieczystej, nabiera specjalnego znaczenia w odniesieniu do nieruchomości lokalowej...

Ochrona przed immisjami pośrednimi z sąsiednich nieruchomości

Rafał Golat

Jednym z najczęściej uruchamianych w praktyce ograniczeń prawa własności nieruchomości jest ograniczenie uregulowane w art. 144 KC. Jest to przepis z zakresu tzw. prawa sąsiedzkiego, regulujący nakaz...

Kto jest stroną w sprawie kary za wycięcie drzew?

Alicja Plucińska-Filipowicz

Gmina jak też jej organ wykonawczy – wójt gminy, nie może być stroną w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wymierzenia kary za wycięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Wyrok...

Własność lokali – zasady głosowania

Przewidziany w art. 23 ust. 2a ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) sposób głosowania według zasady, iż na każdego właściciela przypada jeden...