Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Inwestycje budowlane na „zabytkowych” nieruchomościach

Maciej Bielecki

W ostatnich latach coraz większą popularność zyskują koncepcje polegające na renowacji lub wznoszeniu budynków mieszkaniowych albo mieszkaniowo-usługowych na gruntach włączonych w obszary objęte...

Prawo połowu ryb – serwituty wigierskie

Marcin Świtka

Serwitut oznacza możliwość korzystania z pastwisk, zbierania chrustu w lesie, pozyskiwania gliny, uprawnienie do połowu ryb dla mieszkańców określonej wsi na gruntach stanowiących własność dworską,...

Przeniesienie pozwolenia na budowę w części

Alicja Plucińska-Filipowicz

Przepis art. 40 Prawa budowlanego stwarza możliwość przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu również w części dotyczącej objętego tą decyzją zamierzenia inwestycyjnego pod...

Zwrot i waloryzacja kaucji mieszkaniowej

Piotr Rola

Nabyć mieszkanie można obecnie na wiele sposobów. Nierzadko jednak cel ten osiąga się na skutek wielu czynności w różnych okresach czasu, z których później niektóre się pamięta lub co do których potem...

Skutki wadliwego zameldowania

Alicja Plucińska-Filipowicz

Jeżeli dojdzie do nieprawidłowego dokonania czynności materialno-technicznej zameldowania, okaże się bowiem, że nie zachodziły materialnoprawne przesłanki do dokonania tej czynności, usunięcie tej...