Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości gruntowej, cz. II

Piotr Siciński

O tożsamości nieruchomości nie decyduje w żadnym wypadku jej obszar, który może ulec zmianie także w wyniku nowego dokładniejszego pomiaru, ale jedynie wyznaczone na gruncie i przeniesione na mapę...

Sprzeciw od zawiadomienia o zakończeniu budowy

Alicja Plucińska-Filipowicz

Wniesienie przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu od zawiadomienia o zakończeniu budowy bez uprzedniego wezwania składającego zawiadomienie do usunięcia braków formalnych oraz w sytuacji, gdy...

Oznaczenie nieruchomości gruntowej, cz. I

Piotr Siciński

Oznaczenie nieruchomości jest nadal piętą achillesową polskiej księgi wieczystej. W szerszej skali dane te pozostają najczęściej nieaktualne i w mniejszym lub większym stopniu niezgodne z danymi...