Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Eksmisja – niektóre zagadnienia prawne

Piotr Rola

Samo pojęcie „eksmisja” nie jest używane w treści przepisów prawnych i pod pojęciem tym rozumieć należy wszelkie czynności faktyczne i prawne zmierzające do opróżnienia lokalu lub nieruchomości z osób...

Licytacja lokalu mieszkalnego

Artur Fadrowski

Motto:Boże, jeśli nie dałeś mi możliwości, zabierz mi też chęci.przysłowie żydowskie W czasach, gdy popyt na mieszkania lawinowo rośnie z równoczesnym gwałtownym wzrostem coraz większego udziału...

Opuszczenie lokalu jako przesłanka wymeldowania

Alicja Plucińska-Filipowicz

Do orzeczenia o wymeldowaniu ze względu na rejestrowy charakter zameldowania wystarczające jest ustalenie, że dana osoba nie zamieszkuje w określonym lokalu przez odpowiednio długi okres i nie...

Prawo pierwokupu. Odrolnienie nieruchomości rolnej

Maciej Bielecki

Zapotrzebowanie na działki budowlane, zwłaszcza te położone w atrakcyjnych okolicach podmiejskich istotnie przekracza podaż. Z tej przyczyny wielu inwestorów zaczyna darzyć coraz większym...

Poprzedni właściciel

Marcin Świtka

Byli właściciele nieruchomości przejętych przed 1.1.1990 r. przez państwo mają pierwszeństwo w ich nabyciu. Stosownie do art. 34 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U....

Prawo właściwe dotyczące nieruchomości

Rafał Golat

Nieruchomości stanowią szczególnie cenne ze względu na swoją wartość dobra prawne. Ma to wpływ na określanie szczególnych wymogów dotyczących nieruchomości. W obrocie prawnym, w którym uczestniczą...