Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Dług gruntowy, cz. II

Przemysław Gumiński

Raz ustanowiony dług gruntowy może gospodarczo służyć zabezpieczaniu kolejnych wierzytelności. Pozwala to oszczędzić czas z uwagi na konieczność ponownego przeprowadzenia procedur asekuracyjnych i...

Wizerunek nieruchomości a prawa właściciela

Rafał Golat

Nieruchomości to rzeczy, czyli przedmioty materialne. Jak sama nazwa wskazuje, co wynika także z ich definicji (art. 46 § 1 KC), cechą nieruchomości jest brak ich mobilności, ścisły związek z...

Dług gruntowy, cz. I

Przemysław Gumiński

„Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby (uprawnionego) prawem, na mocy którego uprawniony może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się własnością i z...

Służebność i jej oddziaływanie na nieruchomości

Piotr Rola

Opisywana w niniejszym artykule instytucja służebności, posiadająca swoje korzenie w prawie rzymskim, u nas w Polsce w czasach komunistycznych kojarzona głównie z gospodarką wiejską, zyskuje dziś...