Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Wyjaśnienie w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji

Alicja Plucińska-Filipowicz

Organ administracji publicznej prowadząc postępowanie nieważnościowe, ma obowiązek dokładnego zapoznania się z całością decyzji kontrolowanej w tym postępowaniu, a więc także z załącznikiem do tej...

Pozwolenie na budowę na działce czy na nieruchomości?

Maciej Bielecki

Prawo budowlane stanowi, że budynki należy projektować i budować, zapewniając odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej. Jednocześnie ten sam akt prawny stwierdza, że każdy ma prawo zabudowy...