Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Eksmisja – niektóre zagadnienia prawne

Piotr Rola

Samo pojęcie „eksmisja” nie jest używane w treści przepisów prawnych i pod pojęciem tym rozumieć należy wszelkie czynności faktyczne i prawne zmierzające do opróżnienia lokalu lub nieruchomości z osób...

Licytacja lokalu mieszkalnego

Artur Fadrowski

Motto:Boże, jeśli nie dałeś mi możliwości, zabierz mi też chęci.przysłowie żydowskie W czasach, gdy popyt na mieszkania lawinowo rośnie z równoczesnym gwałtownym wzrostem coraz większego udziału...

Opuszczenie lokalu jako przesłanka wymeldowania

Alicja Plucińska-Filipowicz

Do orzeczenia o wymeldowaniu ze względu na rejestrowy charakter zameldowania wystarczające jest ustalenie, że dana osoba nie zamieszkuje w określonym lokalu przez odpowiednio długi okres i nie...

Prawo pierwokupu. Odrolnienie nieruchomości rolnej

Maciej Bielecki

Zapotrzebowanie na działki budowlane, zwłaszcza te położone w atrakcyjnych okolicach podmiejskich istotnie przekracza podaż. Z tej przyczyny wielu inwestorów zaczyna darzyć coraz większym...

Poprzedni właściciel

Marcin Świtka

Byli właściciele nieruchomości przejętych przed 1.1.1990 r. przez państwo mają pierwszeństwo w ich nabyciu. Stosownie do art. 34 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U....