Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Własność lokali – zasady głosowania

Przewidziany w art. 23 ust. 2a ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) sposób głosowania według zasady, iż na każdego właściciela przypada jeden...

Hipoteka łączna – większe możliwości czy zagrożenie?

Tomasz Henclewski

W razie podziału nieruchomości hipoteka zwykła obciążająca dotychczas nieruchomość zmienia się z mocy samego prawa w hipotekę łączną, obciążając wszystkie nieruchomości utworzone przez ten podział. Z...

Zasiedzenie nieruchomości państwowej

Jeżeli nieruchomość państwowa znajdująca się w samoistnym posiadaniu osoby niebędącej właścicielem została w okresie obowiązywania regulacji wyłączającej nabycie przez zasiedzenie własności...

Prawo wyboru komornika a egzekucja z nieruchomościami

Prawo wyboru komornika określone w art. 8 ust. 1 ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 133, poz. 882 ze zm.) nie ma zastosowania do egzekucji z nieruchomości. Uchwała...