Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Służebność i jej oddziaływanie na nieruchomości

Piotr Rola

Opisywana w niniejszym artykule instytucja służebności, posiadająca swoje korzenie w prawie rzymskim, u nas w Polsce w czasach komunistycznych kojarzona głównie z gospodarką wiejską, zyskuje dziś...

Prawo odkupu nieruchomości

Tomasz Zagórski, Piotr Iwaszkiewicz, Waldemar Humięcki

Szczególną formą sprzedaży nieruchomości jest sprzedaż z zastrzeżeniem prawa odkupu, które umożliwia zwrotne nabycie rzeczy sprzedanej. Prawo odkupu jest konstrukcją prawną o charakterze...

Gospodarka nieruchomościami – prawo pierwokupu

Bieg dwumiesięcznego terminu do wykonania prawa pierwokupu (art. 110 ust. 2 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami) rozpoczyna się od dnia każdorazowego otrzymania przez gminę...

Kara za wycięcie drzew

Alicja Plucińska-Filipowicz

Gmina jak też jej organ wykonawczy – wójt gminy, nie może być stroną w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wymierzenia kary za wycięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Wyrok...