Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Decyzja administracyjna jako podstawa wpisu do księgi wieczystej

Agnieszka Maziarz

Rozpoznając wniosek o wpis do księgi wieczystej, sąd bada treść wniosku, treść i formę dołączonych dokumentów do wniosku oraz treść księgi wieczystej. Decyzja administracyjna niejednokrotnie wywołuje...

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Wojciech Koczara

Aby uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać skutecznego zgłoszenia budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, inwestor musi legitymować się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane....