Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Prawo wstąpienia partnera w stosunek najmu

Filip Hartwich

Pomimo że wspólne zamieszkiwanie partnerów nie jest konieczną przesłanką istnienia faktycznego związku1, to będzie ono typowym przejawem pożycia2. Wspólne zamieszkiwanie partnerów już choćby ze...

Obowiązek nałożony na podstawie art. 29 ust. 3 Prawa wodnego

Alicja Plucińska-Filipowicz

Aby regulacja zawarta w art. 29 ustawy z 18.7.2001 r. – Prawo wodne, ustanowiona niewątpliwie przede wszystkim w interesie publicznym, była realna i skuteczna, należy wbrew gramatycznemu brzmieniu...

Scalenie i podział nieruchomości, cz. I

Marian Wolanin

Scalenie i podział nieruchomości uregulowane w przepisach ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.; dalej GospNierU), nawiązuje swoją...

Połączenie nieruchomości w celu ponownego ich wydzielenia

Marian Wolanin

Zgodnie z art. 98b ust. 1 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.; dalej GospNierU), właściciele albo użytkownicy wieczyści...