Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości gruntowej, cz. I

Piotr Siciński

Oznaczenie nieruchomości jest nadal piętą achillesową polskiej księgi wieczystej. W szerszej skali dane te pozostają najczęściej nieaktualne i w mniejszym lub większym stopniu niezgodne z danymi...

Wyjaśnienie w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji

Alicja Plucińska-Filipowicz

Organ administracji publicznej prowadząc postępowanie nieważnościowe, ma obowiązek dokładnego zapoznania się z całością decyzji kontrolowanej w tym postępowaniu, a więc także z załącznikiem do tej...