Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości gruntowej, cz. IV

Piotr Siciński

Tak jak w przypadku zasady jawności, system informatyczny – zwłaszcza w kontekście wprowadzenia udostępniania przez internet treści księgi wieczystej – stanowi ogromny krok naprzód, tak i w przypadku...

Nowe zasady odrolniania gruntów rolnych

Maciej Bielecki

Zasady odralniania gruntów rolnych uległy istotnym zmianom, poczynając od 1.1.2009 r. Na mocy ustawy z 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 237, poz. 1657;...

Skutki zbycia ubezpieczonej nieruchomości

Rafał Golat

Do niedawna art. 823 KC w § 1 zawierał szczególną regulację skutków przejścia na inną osobę własności ubezpieczonej nieruchomości. W obecnie obowiązującym brzmieniu przepis powyższy wyraźnie do...

Oznaczenie nieruchomości gruntowej, cz. III

Piotr Siciński

Sprostowanie nie może prowadzić do zmiany obszaru nieruchomości, może natomiast prowadzić do zmiany jej pola powierzchni w wyniku nowego dokładniejszego pomiaru. Pojęcia oznaczenia nieruchomości i...