Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Prawo budowlane a decyzje o warunkach zabudowy

Bożena Łągiewka

Przepisy PrBudU nie stanowią przepisów odrębnych, o których mowa w art. 61 ZagospPrzestrzU. Tym samym organ ustalający warunki zabudowy nie ma kompetencji do określania lokalizacji obiektu budowlanego...

Samowola budowlana i procedura jej legalizacji

Joanna Świostek

Obowiązujące przepisy, w szczególności ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.; dalej PrBudU), nie zawierają prawnej definicji samowoli budowlanej....

Oznaczenie nieruchomości gruntowej, cz. IV

Piotr Siciński

Tak jak w przypadku zasady jawności, system informatyczny – zwłaszcza w kontekście wprowadzenia udostępniania przez internet treści księgi wieczystej – stanowi ogromny krok naprzód, tak i w przypadku...