Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Budowa małej elektrowni wodnej z wykorzystaniem starego jazu

Alicja Plucińska-Filipowicz

Montaż turbiny o małej mocy na istniejącym jazie (obiekcie wodnym), wybudowanym w latach 60. dla celów melioracyjnych, w celu urządzenia elektrowni wodnej, wymaga pozwolenia wodnoprawnego, które może...

Decyzja administracyjna jako podstawa wpisu do księgi wieczystej

Agnieszka Maziarz

Rozpoznając wniosek o wpis do księgi wieczystej, sąd bada treść wniosku, treść i formę dołączonych dokumentów do wniosku oraz treść księgi wieczystej. Decyzja administracyjna niejednokrotnie wywołuje...