Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Nieuzasadniona przewlekłość w sprawach o grunty warszawskie

Dawid Sześciło

Sprawy dotyczące zwrotu nieruchomości objętych tzw. dekretem warszawskim charakteryzują się znaczną złożonością kwestii prawnych i faktycznych. Nie uzasadnia to jednak przedłużania postępowań...

Zameldowanie (wymeldowanie) pod określonym adresem

Alicja Plucińska-Filipowicz

Stroną, czyli podmiotem mającym interes prawny w rozumieniu art. 28 KPA, w sprawie dotyczącej zameldowania (wymeldowania) jest wyłącznie osoba, która jest lub ma być zameldowana. Interesu prawnego w...