Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Scalenie i podział nieruchomości, cz. III

Marian Wolanin

Właściciele i użytkownicy wieczyści, będący uczestnikami postępowania scaleniowo-podziałowego nieruchomości, mogą spośród siebie wybrać radę uczestników scalenia w liczbie do 10 osób, która jest...

Scalenie i podział nieruchomości, cz. II

Marian Wolanin

Scaleniem i podziałem mogą być objęte jedynie nieruchomości niezabudowane, które są dopiero przeznaczone w planie miejscowym do określonej zabudowy. Temu bowiem służy scalenie i podział, aby uzyskać...

Zasiedzenie prawa własności nieruchomości

Mateusz Wagemann

Zasiedzenie należy do pierwotnych sposobów nabycia prawa własności. W ostatnich latach odnotowuje się w Polsce wzrost zainteresowania posiadaczy nieruchomości uzyskaniem orzeczenia sądowego...