Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Renegocjowanie umów najmu

Beata Jońska

Na rynku nieruchomości wynajmem powierzchni najmu, zgodnie z przepisami ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.; dalej GospNierU),...

Prawo odkupu nieruchomości

Tomasz Darłak

W polskim systemie prawa instytucja prawa odkupu została uregulowana w art. 593–595 KC oraz w art. 68a ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz....