Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Połączenie nieruchomości w celu ponownego ich wydzielenia

Marian Wolanin

Zgodnie z art. 98b ust. 1 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.; dalej GospNierU), właściciele albo użytkownicy wieczyści...

Opłata adiacencka przy podziale nieruchomości

Maciej Bielecki

Zgodnie z art. 4 pkt 11 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (GospNierU) przez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości...