Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Zasiedzenie prawa własności nieruchomości

Mateusz Wagemann

Zasiedzenie należy do pierwotnych sposobów nabycia prawa własności. W ostatnich latach odnotowuje się w Polsce wzrost zainteresowania posiadaczy nieruchomości uzyskaniem orzeczenia sądowego...

Prawo wstąpienia partnera w stosunek najmu

Filip Hartwich

Pomimo że wspólne zamieszkiwanie partnerów nie jest konieczną przesłanką istnienia faktycznego związku1, to będzie ono typowym przejawem pożycia2. Wspólne zamieszkiwanie partnerów już choćby ze...

Obowiązek nałożony na podstawie art. 29 ust. 3 Prawa wodnego

Alicja Plucińska-Filipowicz

Aby regulacja zawarta w art. 29 ustawy z 18.7.2001 r. – Prawo wodne, ustanowiona niewątpliwie przede wszystkim w interesie publicznym, była realna i skuteczna, należy wbrew gramatycznemu brzmieniu...