Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Postępowanie sądowe w sprawach o zasiedzenie

Mateusz Wagemann

Sprawy o stwierdzenie zasiedzenia własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości lub służebności gruntowej należą, jako sprawy z zakresu prawa rzeczowego, do właściwości sądów powszechnych....

Zasady i przebieg postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

Tomasz Darłak

Do przekształceń własnościowych na rynku obrotu nieruchomościami dochodzi najczęściej w wyniku dwustronnych umów kupna-sprzedaży, zawieranych pomiędzy dotychczasowym właścicielem nieruchomości z...