Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy

Rafał Golat

Jednym z podstawowych wyróżników umowy o roboty budowlane jest teren budowy, wpisany w jej istotę (definicję). Zawierając tego rodzaju umowę, inwestor zobowiązuje się m.in. do przekazania wykonawcy...

Dostęp do nieruchomości na podstawie art. 126 GospNierU

Rafał Dąbrowski

Problematykę związaną ze stosowaniem regulacji zawartych w art. 126 ust. 1–10 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., 65 ze zm.; dalej GospNierU, należy uznać...