Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Centralna ewidencja emisyjności budynków

Centralna ewidencja emisyjności budynków

Damian Gołombek

Od 1.7.2021 r. funkcjonuje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). To rejestr, w którym gromadzi się informacje na temat źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. W związku z powstaniem CEEB...

Tutaj jeszcze nikt nie umarł, cz. I

Maciej Bielecki

Kompleksowe doradztwo prawne dla osób regulujących kwestie związane ze śmiercią najbliższych nie jest powszechne. Zwykle „każdy radzi sobie jak może”. Jest to zaś szczególnie trudne w okresie żałoby...

Trwałe związanie obiektu z gruntem

Rafał Golat

Przepisy ustawowe nie definiują przesłanki trwałego związania obiektu z gruntem. W związku z wątpliwościami, dotyczącymi sposobu rozumienia tego określenia, są one rozstrzygane w orzecznictwie...

Dostęp do drogi publicznej a decyzja o warunkach zabudowy

Dostęp do drogi publicznej a decyzja o warunkach zabudowy

Maciej J. Nowak

Wśród kryteriów, które stanowią punkt odniesienia przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy niewątpliwie kluczową rolę odgrywa to pierwsze, dotyczące kontynuacji funkcji i bliskiego sąsiedztwa. Nie...