Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Zagospodarowanie wspólnot gruntowych, cz. II

Agnieszka Żelazna

W aktualnym numerze „Nieruchomości C.H. Beck” powracamy do ustawy z 29.6.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 703 ze zm. dalej: ZagospWspGrU). Omówione...

Ustawa o rewitalizacji – aktualne problemy

Maciej J. Nowak

Ustawa z 9.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777 ze zm.; dalej RewitalU) obowiązuje już od ponad dwóch lat. W tym okresie część gmin rozpoczęła pracę nad uchwałami, na podstawie...

Bezpodstawne wzbogacenie – ograniczenia systemowe

Rafał Golat

Kodeksowa formuła bezpodstawnego wzbogacenia ma ogólny charakter. Artykuł 405 KC stanowi, że kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści...

Przedawnienie i zasiedzenie służebności przesyłu

Miron Tadych

Instytucja służebności przesyłu jest obecna w polskim systemie prawnym od 3.8.2008 r., kiedy to do Kodeksu cywilnego wprowadzono art. 3051–3054. Co jednak oczywiste, urządzenia przesyłowe na cudzych...

Zagospodarowanie wspólnot gruntowych, cz. I

Agnieszka Żelazna

Przepisy ustawy z dnia 29.6.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892 ze zm.; dalej ZagospWspGrU) regulują tryb i zasady zagospodarowania wspólnot...