Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Przeniesienie własności a przeniesienie posiadania

Rafał Golat

Nieruchomości mogą zostać podzielone, w kontekście faktycznego władania nimi, na dwa zakresy: nieruchomości, znajdujące się we władaniu ich właścicieli oraz nieruchomości, którymi faktycznie władają...