Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Dostęp do drogi publicznej

Dostęp do drogi publicznej

Wojciech Koczara

Nieruchomość powinna mieć odpowiedni dostęp do drogi publicznej, aby mogła być wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem. Polski system prawny zawiera wiele regulacji, które mają zapewnić, aby...

Obowiązek meldunkowy a umowa najmu

Maciej Kamiński

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie problematyki związanej z obowiązkiem meldunkowym w kontekście najmu lokalu mieszkalnego oraz przedstawienie uwarunkowań prawnych i praktyki gmin w tym...

Przeniesienie własności a przeniesienie posiadania

Rafał Golat

Nieruchomości mogą zostać podzielone, w kontekście faktycznego władania nimi, na dwa zakresy: nieruchomości, znajdujące się we władaniu ich właścicieli oraz nieruchomości, którymi faktycznie władają...