Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Nieruchomości a odpowiedzialność za wykroczenia

Rafał Golat

Nieruchomości, mające status rzeczy, rozpatrywane są najczęściej jako przedmiot obrotu cywilnoprawnego. Należy jednak pamiętać o tym, że bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do nieruchomości...

Budowa przy granicy działki

Alicja Plucińska-Filipowicz, Tomasz Filipowicz, Artur Kosicki

Kwestią budowy przy granicy działki zajmował się NSA w uchwale w składzie 7 sędziów z 27.02.2017 r. (II OPS 3/16, opublikowany w ONSA/WSA nr 4/2017, poz. 58). Autorzy niniejszego opracowania uznali za...