Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Uwarunkowania obrotu udziałami w nieruchomościach

Rafał Golat

Z uwagi na to, że nieruchomości często stanowią współwłasność dwóch lub więcej osób, istotnym zagadnieniem są uwarunkowania obrotu przysługującymi współwłaścicielom udziałami we wspólnej...

Współwłasność nieruchomości – zło konieczne?

Karol Bulenda

Współwłasność to stan, który jak inne stany „współ-” lub „spół-” budzi szereg emocji i najczęściej wiąże się z komplikacjami. Nie lubimy się dzielić, zarówno władzą czy decyzjami, jak i prawami oraz...