Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Obowiązek meldunkowy a umowa najmu

Maciej Kamiński

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie problematyki związanej z obowiązkiem meldunkowym w kontekście najmu lokalu mieszkalnego oraz przedstawienie uwarunkowań prawnych i praktyki gmin w tym...

Przeniesienie własności a przeniesienie posiadania

Rafał Golat

Nieruchomości mogą zostać podzielone, w kontekście faktycznego władania nimi, na dwa zakresy: nieruchomości, znajdujące się we władaniu ich właścicieli oraz nieruchomości, którymi faktycznie władają...