Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla właściciela nieruchomości

Uprawnienia zachowawcze współwłaścicieli (istota i zakres)

Rafał Golat

W przypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością dwóch lub więcej osób, co do zasady czynności ją dotyczące wymagają współdziałania wszystkich lub większości współwłaścicieli. Istotny wyjątek w tym...