Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urzędnika samorządowego / państwowego

Inwestycje celu publicznego w planowaniu przestrzennym

Inwestycje celu publicznego w planowaniu przestrzennym

Maciej J. Nowak

Niezależnie od rozważanych zmian w systemie planowania przestrzennego niezmiennym wyzwaniem jest wciąż zdefiniowanie i ujęcie interesu publicznego w tym kontekście. Wydaje się zatem, że zwłaszcza...

Przeznaczanie gruntów rolnych na cele budowlane, cz. I

Przeznaczanie gruntów rolnych na cele budowlane, cz. I

Alicja Wodka

W Polsce grunty rolne podlegają szczególnej ochronie. Już w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazano na istotność zapewnienia ochrony środowiska, które w gruncie rzeczy ściśle powiązane...

Poddasza – wątpliwości definicyjno-systemowe

Rafał Golat

W przypadku niektórych pojęć, istotnych dla formalnego aspektu nieruchomości, brak jest ich legalnej, jednoznacznej definicji. Dotyczy to m.in. poddaszy, występujących w różnych przepisach prawa, w...