Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urzędnika samorządowego / państwowego

Stan prawny nieruchomości a ich rozgraniczenie

Rafał Golat

W istotę nieruchomości gruntowych wpisane jest ich sąsiedztwo z innymi tego rodzaju nieruchomościami. W związku z tym jednym z praktycznych problemów, związanych z prawem do nieruchomości gruntowych,...