Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urzędnika samorządowego / państwowego

Spółka celowa z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości

Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Ustawa 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1309 ze zm.; dalej KZNU) przewiduje różne formy prawne działania KZN jako państwowej osoby prawnej. Jedną z nich...