Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urzędnika samorządowego / państwowego

Interes publiczny w planowaniu przestrzennym

Maciej J. Nowak

Z licznych analiz, w tym raportu o chaosie przestrzennym opracowanego w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, wynika, jak wiele patologii występuje w systemie gospodarki przestrzennej....

Kontrowersyjny nakaz rozbiórki hotelu

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki, Tomasz Filipowicz

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym nadal istnieją poważne rozbieżności w kwestii podejścia do celowości, a przede wszystkim uzasadnionego interesem gospodarczym państwa wydawania nakazów...