Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urbanisty / architekta / geodety

Czekają nas zmiany w ustawie – Prawo budowlane, cz. II

Konrad Młynkiewicz

Jedną z najbardziej istotnych zmian PrBudU jest wprowadzenie instytucji uproszczonego postępowania legalizacyjnego. Ten szczególny tryb legalizacji będzie miał zastosowanie do samowoli budowlanych,...

Czekają nas zmiany w ustawie – Prawo budowlane

Czekają nas zmiany w ustawie – Prawo budowlane

Konrad Młynkiewicz

Za około 6 miesięcy wejdą w życie istotne zmiany przepisów ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.; dalej PrBudU). Od dłuższego czasu przepisy PrBudU nie...