Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urbanisty / architekta / geodety

Uwagi dotyczące nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Arkadiusz Prusaczyk

W ostatnim czasie, w ciągu zaledwie dwóch dni, Sejm uchwalił w trzech różnych ustawach nowelizacje ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (GospNierU). Zmiany wprowadzono ustawą z 5.8.2010...

Czy utworem jest obiekt czy jego projekt?

Rafał Golat

Twórczość architektoniczna cechuje się określoną specyfiką, co znajduje swój normatywny wyraz w przepisach ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr...