Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urbanisty / architekta / geodety

Wybrane zagadnienia Specustawy przeciwpowodziowej, cz. III

Marian Wolanin

Z chwilą zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność...

Wybrane zagadnienia Specustawy przeciwpowodziowej, cz. II

Marian Wolanin

Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej łączy w sobie rozstrzygnięcia administracyjne z zakresu ustalenia lokalizacji inwestycji, zatwierdzenia podziału nieruchomości,...

Wybrane zagadnienia Specustawy przeciwpowodziowej, cz. I

Marian Wolanin

Analiza przepisów ustawy z 8.7.2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. Nr 143, poz. 963; dalej SpecPPowódźU) wskazuje, iż...

Budowa wiaty na działce o powierzchni do 500 m2

Alicja Plucińska-Filipowicz

Przepis art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.; dalej PrBudU) odnosi się tylko do budowy określonych w nim obiektów, w tym...