Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urbanisty / architekta / geodety

Opis i oszacowanie zajętej nieruchomości

Tomasz Darłak

Po dokonaniu przez organ egzekucyjny zajęcia nieruchomości oraz wezwaniu dłużnika do zapłaty, komornik przystępuje do kolejnego etapu postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, jakim jest opis i...

Postępowanie sądowe w sprawach o zasiedzenie

Mateusz Wagemann

Sprawy o stwierdzenie zasiedzenia własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości lub służebności gruntowej należą, jako sprawy z zakresu prawa rzeczowego, do właściwości sądów powszechnych....