Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urbanisty / architekta / geodety

Nowe Prawo budowlane – omówienie wybranych zagadnień

Maciej Bielecki

W czerwcu 2007 r. rząd udostępnił na stronie internetowej Ministerstwa Budownictwa projekt nowego Prawa budowlanego (dalej jako ProjektPrBudU). Niniejsza publikacja ma na celu omówienie i ocenę...

Konsekwencje zaniedbań państwa w polityce przestrzennej

Dawid Sześciło

W dniu 17.7.2007 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił wyrok w sprawie Rosiński przeciwko Polsce. ETPC stwierdził naruszenie przez Polskę art. 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw...