Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urbanisty / architekta / geodety

Ile za informacje z zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

Katarzyna Opęchowska

Wyrokiem z 25.6.2013 r. (K 30/12) Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz....

Obiekty wielkopowierzchniowe a planowanie przestrzenne

Maciej J. Nowak

W praktyce wielu gmin (ale również z punktu widzenia planujących swoją działalność przedsiębiorców) wciąż nie do końca rozwiązanym problemem pozostaje możliwość lokalizacji wielkopowierzchniowych...