Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urbanisty / architekta / geodety

Przenoszenie pozwoleń wodnoprawnych

Kacper Piórecki

Konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego powstaje w sytuacji, gdy w ramach określonej inwestycji, niezbędna jest realizacja urządzeń wodnych. Takimi urządzeniami wodnymi mogą być: zbiorniki...