Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urbanisty / architekta / geodety

Nieruchomości rolne w rozumieniu KC

Rafał Golat

Nieruchomości rolne zostały zdefiniowane w art. 461 KC. Przepis ten stanowi, że nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia...

Lokalizacja cmentarza

Tomasz Brzezicki, Iwo Fisz

Kwestia pochówku zmarłych jest jednym z obowiązków administracyjnych stanowiących przykład daleko idącej ingerencji prawa publicznego w sytuację prawną jednostki. Miejsce chowania zmarłych nie może...

Ile za informacje z zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

Katarzyna Opęchowska

Wyrokiem z 25.6.2013 r. (K 30/12) Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz....