Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urbanisty / architekta / geodety

Odpowiedzialność projektanta za wady projektu

Dominika Latawiec-Chara

Umowy o wykonanie dokumentacji projektowej są klasycznymi przykładami umów o dzieło. Jest to bowiem typowa umowa o rezultat usługi, czyli umowa, w której strony (zamawiający i przyjmujący zamówienie,...