Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urbanisty / architekta / geodety

Oznaczenie nieruchomości gruntowej, cz. II

Piotr Siciński

O tożsamości nieruchomości nie decyduje w żadnym wypadku jej obszar, który może ulec zmianie także w wyniku nowego dokładniejszego pomiaru, ale jedynie wyznaczone na gruncie i przeniesione na mapę...

Oznaczenie nieruchomości gruntowej, cz. I

Piotr Siciński

Oznaczenie nieruchomości jest nadal piętą achillesową polskiej księgi wieczystej. W szerszej skali dane te pozostają najczęściej nieaktualne i w mniejszym lub większym stopniu niezgodne z danymi...

Urządzenia przesyłowe i służebność przesyłu

Przemysław Gumiński

Dnia 30.5.2008 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy – kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja w zakresie KC dotyczy art. 49, który otrzymał nowe brzmienie i obejmuje on aktualnie dwa...

Nowe Prawo budowlane – omówienie wybranych zagadnień

Maciej Bielecki

W czerwcu 2007 r. rząd udostępnił na stronie internetowej Ministerstwa Budownictwa projekt nowego Prawa budowlanego (dalej jako ProjektPrBudU). Niniejsza publikacja ma na celu omówienie i ocenę...