Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urbanisty / architekta / geodety

Obiekty wielkopowierzchniowe a planowanie przestrzenne

Maciej J. Nowak

W praktyce wielu gmin (ale również z punktu widzenia planujących swoją działalność przedsiębiorców) wciąż nie do końca rozwiązanym problemem pozostaje możliwość lokalizacji wielkopowierzchniowych...

Planowanie przestrzenne a ocena oddziaływania na środowisko

Maciej J. Nowak

Wśród różnych rozwiązań, których zadaniem jest zapewnienie zachowania wymogów środowiskowych w całym procesie planowania przestrzennego, jest instytucja oceny oddziaływania na środowisko. W intencji...

Zadania bezpośrednio wykonawcze gminy a ochrona środowiska

Krzysztof Pyter

Nie ulega wątpliwości, że ochrona środowiska należy do tych dziedzin życia społeczno-gospodarczego, które odgrywają istotną rolę w działaniach politycznych i gospodarczych zarówno w skali globalnej,...