Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urbanisty / architekta / geodety

Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym

Aleksandra Makarucha

Z chwilą włączenia operatu szacunkowego do akt postępowania organ prowadzący postępowanie wespół z rzeczoznawcą stają się drużyną, która wspólnie winna dbać o prawidłowy jego wynik – każdy w ramach...

Rodzinne ogrody działkowe w kontekście zmiany SpecDrogiU

Rodzinne ogrody działkowe w kontekście zmiany SpecDrogiU

Aleksandra Makarucha

W dniu 13.12.2013 r. została uchwalona ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40; dalej OgródDziałU). Wagę jej uchwalenia, podkreśla krótka preambuła, w której wskazano:...

Nieruchomości rolne w rozumieniu KC

Rafał Golat

Nieruchomości rolne zostały zdefiniowane w art. 461 KC. Przepis ten stanowi, że nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia...

Lokalizacja cmentarza

Tomasz Brzezicki, Iwo Fisz

Kwestia pochówku zmarłych jest jednym z obowiązków administracyjnych stanowiących przykład daleko idącej ingerencji prawa publicznego w sytuację prawną jednostki. Miejsce chowania zmarłych nie może...