Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urbanisty / architekta / geodety

Ochrona zabytków w procesie inwestycyjnym, cz. II

Wojciech Koczara, Marcin Pasik

Funkcjonowanie równolegle wielu rejestrów ma niekorzystny wpływ dla obrotu nieruchomościami i możliwości ich zagospodarowania. Za zasadne należałoby uznać możliwość stworzenia jednego dla całego kraju...

Ochrona zabytków w procesie inwestycyjnym, cz. I

Wojciech Koczara, Marcin Pasik

Wiele nieruchomości jest w Polsce prawnie chroniona, gdyż stanowią zabytki. Są to często nieruchomości o sporym potencjale inwestycyjnym zlokalizowane w centrach dużych miast. Ochroną, jako zabytkowe...

Deregulacja zawodu urbanisty

Deregulacja zawodu urbanisty

Jacek Jaworski

W dniu 10.8.2014 r. weszły w życie przepisy deregulujące zawód urbanisty. Zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z 9.5.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U....

Znaczenie dostępu nieruchomości do drogi publicznej

Andrzej S. Tokarz

Nieruchomości, aby zapewniały możliwość korzystania z nich w możliwie szerokim zakresie mieszczącym się w granicach prawa własności, powinny mieć zapewniony korytarz komunikacyjny tak pod względem...

Ochrona gruntów rolnych i leśnych – podstawowe zasady

Ochrona gruntów rolnych i leśnych – podstawowe zasady

Maciej Nowak

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych odgrywa bardzo ważną rolę w różnych sferach. Z jednej strony stanowi podstawowe źródło norm związanych z zagospodarowaniem gruntów rolnych i leśnych, a z...