Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urbanisty / architekta / geodety

Zasada dobrego sąsiedztwa

Patrycja Szkudlarek

Niniejszy artykuł przedstawia problematykę dotyczącą stosowania zasady dobrego sąsiedztwa, która w ramach postępowania dotyczącego ustalania warunków zabudowy i zasad zagospodarowania terenu jest...

Centralna ewidencja emisyjności budynków

Centralna ewidencja emisyjności budynków

Damian Gołombek

Od 1.7.2021 r. funkcjonuje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). To rejestr, w którym gromadzi się informacje na temat źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. W związku z powstaniem CEEB...

Obrót nieruchomościami a prawa do projektów

Rafał Golat

Powstanie obiektu budowlanego poprzedzone jest stworzeniem projektu, zgodnie z którym obiekt ten jest wznoszony. Projekty budowlane stanowią jedną z kategorii utworów, chronionych na podstawie...