Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urbanisty / architekta / geodety

Ustawa krajobrazowa 
 – potencjalne problemy prawne

Ustawa krajobrazowa – potencjalne problemy prawne

Maciej J. Nowak

Uchwalenie ustawy z 24.4.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774; dalej KrajobrazU) podyktowane było niewątpliwie...