Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urbanisty / architekta / geodety

Zmiana studium i planu miejscowego

Maciej Bielecki

W ramach niniejszej publikacji omówiono kwestie związane ze zmianą studium gminnego i planu miejscowego, w tym wpływ wymogów obowiązujących od 2015 r. w zakresie sporządzania analiz: społecznych,...