Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urbanisty / architekta / geodety

Kiedy plan miejscowy narusza prawo własności?

Maciej J. Nowak

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawowy instrument w planowaniu przestrzennym. Zgodnie z założeniami ustawodawcy, to on powinien w każdej gminie określać kluczowe kwestie...

Umowa coworkingu i korzyści z niej płynące

Łukasz Maciak, Artur Bierć, Ewa Kizner

Termin coworking pochodzi wprost od angielskiego co-working i w dosłownym tłumaczeniu oznacza pracować razem. Jest to alternatywa do pracy z domu dla jednoosobowych i małych firm, szczególnie dla tych...

Obszar rewitalizacji i program rewitalizacji

Maciej J. Nowak

W styczniowym wydaniu miesięcznika „Nieruchomości C.H.Beck” przedstawione zostały najważniejsze zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzone ustawą z 3.11.2015 r. o rewitalizacji...

Metropolie i rewitalizacja w planowaniu przestrzennym

Maciej J. Nowak

W ostatnich miesiącach w ustawie z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: PlanZagospPrzestrzU) dokonane zostały liczne zmiany. Polegają one przede wszystkim na dodaniu do...