Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urbanisty / architekta / geodety

Rośliny w konstrukcji prawnej nieruchomości

Rafał Golat

Podstawowym, naturalnym środowiskiem dla występowania roślin jest ziemia, której powierzchnia wyodrębniana jest prawnie w nieruchomości gruntowe (art. 46 KC). Ten ścisły związek roślin z...