Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urbanisty / architekta / geodety

Inwestycje celu publicznego w planowaniu przestrzennym

Inwestycje celu publicznego w planowaniu przestrzennym

Maciej J. Nowak

Niezależnie od rozważanych zmian w systemie planowania przestrzennego niezmiennym wyzwaniem jest wciąż zdefiniowanie i ujęcie interesu publicznego w tym kontekście. Wydaje się zatem, że zwłaszcza...

Poddasza – wątpliwości definicyjno-systemowe

Rafał Golat

W przypadku niektórych pojęć, istotnych dla formalnego aspektu nieruchomości, brak jest ich legalnej, jednoznacznej definicji. Dotyczy to m.in. poddaszy, występujących w różnych przepisach prawa, w...

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego

Agnieszka Żelazna

W aktualnym wydaniu „Nieruchomości C.H. Beck” omówione zostaną zagadnienia związane z obowiązkiem zapewnienia sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej – tak dla wyodrębnionego lokalu, jak...