Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urbanisty / architekta / geodety

Obrót nieruchomościami a prawa do projektów

Rafał Golat

Powstanie obiektu budowlanego poprzedzone jest stworzeniem projektu, zgodnie z którym obiekt ten jest wznoszony. Projekty budowlane stanowią jedną z kategorii utworów, chronionych na podstawie...

Zasada kontynuacji funkcji w najnowszym orzecznictwie

Zasada kontynuacji funkcji w najnowszym orzecznictwie

Maciej J. Nowak

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to jedno z najbardziej kontrowersyjnych rozwiązań w polskim ustawodawstwie. Pomimo tego że została poddana gruntownej krytyce (już od kilkunastu...