Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla urbanisty / architekta / geodety

Linia zabudowy w planowaniu przestrzennym

Maciej J. Nowak

Interpretacja prawa zagospodarowania przestrzennego nierzadko wymaga uwzględnienia odmiennych perspektyw, obejmujących odmienną terminologię. W konsekwencji często dochodzi do sytuacji, w której...