Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla pośrednika

Wody jako szczególny przedmiot prawa własności

Wody jako szczególny przedmiot prawa własności

Stanisław Gurgul

Zgodnie z art. 143 KC w granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Przepis ten nie uchybia przepisom...

Uwarunkowania obrotu udziałami w nieruchomościach

Rafał Golat

Z uwagi na to, że nieruchomości często stanowią współwłasność dwóch lub więcej osób, istotnym zagadnieniem są uwarunkowania obrotu przysługującymi współwłaścicielom udziałami we wspólnej...

Wyzysk a obrót nieruchomościami

Rafał Golat

W kodeksowej regulacji wyzysku (art. 388 KC) brak odniesień do nieruchomości. Z uwagi jednak na ogólny charakter tego artykułu ma on znaczenie także dla obrotu nieruchomościami. Zgodnie z art. 388...

Zastosowanie renty w obrocie nieruchomościami

Rafał Golat

Kodeksowa regulacja renty (art. 903 i nast. KC) nie zawiera wyraźnych odniesień do nieruchomości. Nie oznacza to, że instytucja renty dla obrotu nieruchomościami jest nieistotna. Znaczenie renty...

Osoby bliskie a obrót nieruchomościami

Rafał Golat

W przepisach prawa, także cywilnego, uprzywilejowany status mają osoby bliskie. Jest to widoczne także w sprawach dotyczących nieruchomości, w tym obrotu nimi. Problematyczne w tym kontekście jest to,...