Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla pośrednika

Obrót nieruchomościami a prawa do projektów

Rafał Golat

Powstanie obiektu budowlanego poprzedzone jest stworzeniem projektu, zgodnie z którym obiekt ten jest wznoszony. Projekty budowlane stanowią jedną z kategorii utworów, chronionych na podstawie...

Siedlisko – status prawny i zakres regulacji

Rafał Golat

Na wielu nieruchomościach w Polsce zlokalizowane są siedliska. Siedlisko to pojęcie o dawnym rodowodzie, spotykane już w staropolskich aktach z okresu I Rzeczypospolitej szlacheckiej, dokumentujących...

Najem krótkoterminowy w Polsce w kontekście wyroku TSUE

Najem krótkoterminowy w Polsce w kontekście wyroku TSUE

Katarzyna Niekrasz-Gierejko

Co prawda od wyroku TSUE wydanego 22.9.2020 r. w połączonych sprawach Cali Apartments SCI i HX vs. Procureur General pres la cour a’appel de Paris i Ville de Paris (C-724/18 i C-727/18) dzieli nas już...

Forma pełnomocnictwa a obrót nieruchomościami

Rafał Golat

W praktyce obrotu cywilnoprawnego, także dotyczącego nieruchomości, częstym przypadkiem jest składanie oświadczeń woli przez pełnomocników. Jedną z kwestii istotnych w tym zakresie jest zastosowanie...

Jak ważnie i skutecznie kupić nieruchomość?

Wojciech Koczara

Umowa sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Notariusz ma obowiązek sprawdzić, czy zostały dopełnione wszystkie formalności konieczne do tego, aby strony zawarły ważną i...