Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla pośrednika

Zakres odstępowania od umów w obrocie nieruchomościami

Zakres odstępowania od umów w obrocie nieruchomościami

Rafał Golat

Kodeks cywilny reguluje ogólne zasady odstępowania od umów. Ich stosowanie w obrocie nieruchomościami może budzić wątpliwości z uwagi na specyfikę składających się na ten obrót, różnego rodzaju umów.