Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla pośrednika

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Art. 3 i 4 dyrektywy 89/48/EWG1 stoją na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, zgodnie z którym dokonywanie na terytorium tego państwa czynności takich jak te będące przedmiotem...

Ubezpieczenie OC biegłego sądowego

Konrad Łoś

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych postulatów, jaki został podniesiony w ramach realizacji Projektu Twinningowego „Wsparcie polskiego systemu sprawiedliwości. Biegły sądowy. Analiza porównawcza...

Problematyka prawna doradztwa nieruchomościowego

Stanisława Kalus

Doradztwo nieruchomościowe nie było długo odrębną kategorią prawną, w związku z czym nie było ono dotąd przedmiotem rozważań. Doradztwo to jest bowiem instytucją charakterystyczną jedynie dla...