Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla pośrednika

Internet a obrót nieruchomościami

Rafał Golat

Wykorzystanie możliwości Internetu w obrocie nieruchomościami jest ograniczone ze względu na wymóg posługiwania się przy zawieraniu umów służących temu obrotowi formą aktu notarialnego (art. 158 KC)....

Umowa pośrednictwa – glosa

Stanisław Gurgul, Ryszard Marek Karpiński

1. Umowa pośrednictwa kupna-sprzedaży nieruchomości jest umową nazwaną i uregulowaną w art. 179–183a ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Regulacja ta nie jest wyczerpująca, a zatem w...

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Art. 3 i 4 dyrektywy 89/48/EWG1 stoją na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, zgodnie z którym dokonywanie na terytorium tego państwa czynności takich jak te będące przedmiotem...