Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla pośrednika

Formuła zamiany w obrocie nieruchomościami

Rafał Golat

Regulacja umowy zamiany w Kodeksie cywilnym ograniczona jest do dwóch artykułów (art. 603 i 604). W związku z tym powoduje ona wątpliwości interpretacyjne, w szczególności dotyczące jej przedmiotowego...

Społeczne agencje najmu – konstrukcja ustawowa

Społeczne agencje najmu – konstrukcja ustawowa

Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Z dniem 23.7.2021 r. w ustawie z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2224, dalej jako: PBudMieszkU) wprowadzono rozdział 3a...